Hacettepe Üniversitesi :: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Bilim Kurulu
Prof.Dr. Kamal ABDULLA Azerbaycan
Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Ali AKAR Muğla Üniversitesi 
Doç.Dr. Alper ALP Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Yonca AZERLİOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi
Prof.Dr. Suavi AYDIN Hacettepe Üniversitesi
 Prof.Dr. Ingeborg BALDAUF Humboldt Üniversitesi
Prof.Dr. Tsend BATTULGA Moğolistan Devlet Üniversitesi
Prof.Dr. Fuzuli BAYAT Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi
Prof.Dr. Ahmet BURAN Fırat Üniversitesi
Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Nurettin DEMİR Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Metin EKİCİ Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Marcel ERDAL Berlin Freie Üniversitesi
Prof.Dr. Timuçin Faik ERTAN Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Jala GARİBOVA Azerbaycan
Prof.Dr. Marzena Godzinska Varşova Üniversitesi
Prof.Dr. Peter GOLDEN Rutgers Üniversitesi
Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Abdullah GÜNDOĞDU Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Timur Han GÜR Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Osman HORATA Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Jochen HÖRISCH Mannheim Üniversitesi
Prof.Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ Marmara Üniversitesi 
Prof.Dr. Mustafa S. KAÇALİN Türk Dil Kurumu
Prof.Dr. Birsel KARAKOÇ Uppsala Üniversitesi
Prof.Dr. Hasan Ali KARASAR Atılım Üniversitesi
Prof.Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Darhan Kıdırali Uluslararası Türk Akademisi
Prof.Dr. M. Derviş KILINÇKAYA Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Mark KIRCHNER Giessen Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa KOÇ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Prof.Dr. Kadıralı KONKOBAYEV Manas Üniversitesi
Doç.Dr. Rıfat KÜTÜK Atatürk Üniversitesi
Prof.Dr. Brunello MANTELLI Calabria Üniversitesi
Prof.Dr. Dmitry NASİLOV Moskova Devlet Üniversitesi
Prof.Dr. İrina NEVSKAYA Goethe Üniversitesi
Prof.Dr. M. Öcal OĞUZ UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Prof.Dr. Mehmet ÖLMEZ Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Ali Murat ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Mehmet ÖZDEN Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Hüseyin ÖZEL Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Metin ÖZARSLAN Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Fırat PURTAŞ TÜRKSOY
Prof.Dr. Yusuf SARINAY TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Doç.Dr. Marie Hélène SAUNER LEROY Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Alfina SIBGATULLİNA Rusya Bilimler Akademisi
Prof.Dr. İrina SELYUTİNA Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Bölümü
Prof.Dr. Andreas SOLBACH Mainz Üniversitesi
Prof.Dr. Muratgeldi SOYEGOV Türkmenistan İlimler Akademisi
Prof.Dr. Marek STACHOWSKI Polonya Jagiellon Üniversitesi
Prof.Dr. İlhan ŞAHİN İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof.Dr. Natalya N. ŞİROBOKOVA Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Bölümü
Prof.Dr. İlhan TEKELİ Emekli Öğretim Üyesi 
Prof.Dr. Semih TEZCAN Emekli Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Zafer TOPRAK Koç Üniversitesi
Prof.Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu
Prof.Dr. Fikret TURAN Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN Emekli Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Fahri UNAN Manas Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Okan YEŞİLOT Marmara Üniversitesi 
Prof.Dr. Dursun YILDIRIM Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
Prof.Dr. Emine YILMAZ Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06800 Beytepe/Ankara
+90 312 297 67 71
Belgeç: + 90 312 297 71 71
sovyeturk@gmail.com