Hacettepe Üniversitesi :: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Sempozyum Daveti

Değerli Bilim İnsanı,

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından
25-27 Ekim 2017’de gerçekleştirilecek
100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası
konulu
6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu’na
katılımınızdan onur duyacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu
www.turksovyet.hacettepe.edu.tr
sovyeturk@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06800 Beytepe/Ankara
+90 312 297 67 71
Belgeç: + 90 312 297 71 71
sovyeturk@gmail.com