Hacettepe Üniversitesi :: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Kültürel Program

Hazırlık aşamasında...

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06800 Beytepe/Ankara
+90 312 297 67 71
Belgeç: + 90 312 297 71 71
sovyeturk@gmail.com