Hacettepe Üniversitesi :: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Sempozyum Takvimi

Sempozyum Takvimi 

Başlangıç    

Bitiş

E-posta ile Kayıt

01 Mart 2017

25 Ekim 2017

Bildiri özetlerinin gönderilmesi 

01 Mart 2017

31 Temmuz 2017 

Bilim Kurulunun bildiri özetlerini değerlendirmesi

31 Temmuz 2017  

15 Ağustos 2017

Bilim Kurulu değerlendirme sonuçlarının açıklanması   

15 Ağustos 2017

20 Ağustos 2017

Sempozyum  

25 Ekim 2017 

27 Ekim 2017

Bildirilerin basıma hazır son hâlinin teslimi

25 Ekim 2017 

27 Ekim 2017

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06800 Beytepe/Ankara
+90 312 297 67 71
Belgeç: + 90 312 297 71 71
sovyeturk@gmail.com