Hacettepe Üniversitesi :: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Bildiri Konuları

Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası

Sempozyum dil, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat tarihi, etnografya, sosyoloji başta olmak üzere Türkiyat Araştırmaları kapsamındaki bütün disiplinlere açıktır. Bir fikir vermesi bakımından aşağıdaki konu başlıkları verilmektedir.

 1. Sovyet İhtilalinin fikrî, ekonomik, toplumsal ve siyasal temelleri
 2. Sovyet İhtilali Öncesi ve Sonrası Dünya Düzeni: Siyasal, Politik, İktisadi ve Kültürel Yaşam
 3. Sovyet İhtilalinin Dil, Tarih ve Kültür Bakımından Dünyaya Etkileri
 4. Sovyet İhtilali’ne kadar Türk Dünyası
 5. Sovyet İhtilali Öncesinde Türk Dünyası
  20. yy.ın ilk yarısında Türk Dünyası
 6. Sovyet İhtilalinin Türk Dünyasına Etkileri
 7. Türk Dünyası
  • Siyasi Yönetimlerindeki değişim
  • Din ve Edebiyat
  • Konar – Göçerlik
  • Yerleşik Yaşam
  • Kabile ve Devlet Yönetimi
  • Mitoloji/Destanlar
  • Tarih – Coğrafya
  • Dil ve Kültür
  • İhtilal Döneminde Türk dünyası ve Türkiye ilişkileri
 8. Sovyet İhtilalinin Günümüz Türk dünyasındaki duruma etkileri
  • Genel durum
  • Coğrafi durum
  • Kentleşme
  • Din ve Edebiyat
  • Ekonomik yaşam
  • Yerleşik Yaşam
  • Mitoloji/Destanlar
  • Tarih – Coğrafya
  • Günümüzdeki durum
  • Dil ve Kültür
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06800 Beytepe/Ankara
+90 312 297 67 71
Belgeç: + 90 312 297 71 71
sovyeturk@gmail.com